TextHead
Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Tuyển dụng

Trang chủ Tuyển dụng

Vì sao chọn Vicem Hà Tiên

- Từ ngày thành lập năm 1964 đến nay, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM HÀ TIÊN luôn đồng hành cùng người xây dựng Việt Nam. Các sản phẩm mang biểu tượng Kỳ Lân Xanh nổi tiếng có mặt tại hầu hết các công trình dân dụng và công nghiệp trên khắp miền Nam.

- Với VICEM HÀ TIÊN Nhân - Nghĩa - Trí - Tín là phương châm cho mọi hoạt động tổ chức, sản xuất và kinh doanh.

Vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng tại Nhà máy xi măng Bình Phước tháng 10/2020

Ngày hết hạn: 14-04-2021
 • Nhân viên phối liệu
 • Nhân viên kỹ thuật sữa chữa cơ khí
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kỹ thuật công nghệ
 • Nhân viên chất lượng nguyên liệu
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Công nhân nổ mìn
Xem chi tiết Xem chi tiết

Tuyển dụng nhà máy Kiên Lương

Ngày hết hạn: 06-04-2021
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kế hoạch bảo trì ngăn ngừa cơ khí
 • Nhân viên chất lượng clinker
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Nhân viên thủ kho Công nhân vận hành
Xem chi tiết Xem chi tiết

Tuyển dụng tại XNTT và Trạm nghiền Long An

Ngày hết hạn: 06-04-2021
 • Nhân viên Thương vụ-Trung tâm tiêu thụ 1 & Trung tâm tiêu thụ 8
 • Công nhân vận hành
Xem chi tiết Xem chi tiết

Tuyển dụng tại Nhà máy xi măng Bình Phước tháng 10/2019

Ngày hết hạn: 06-05-2021
 • Nhân viên phối liệu
 • Nhân viên kỹ thuật sữa chữa cơ khí
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kỹ thuật công nghệ
 • Nhân viên chất lượng nguyên liệu
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Công nhân nổ mìn
Xem chi tiết Xem chi tiết

Tuyển dụng nhà máy Kiên Lương 2020

Ngày hết hạn: 04-05-2021
 • Nhân viên kỹ thuật điện
 • Nhân viên kế hoạch bảo trì ngăn ngừa cơ khí
 • Nhân viên chất lượng clinker
 • Nhân viên vận hành trung tâm
 • Nhân viên thủ kho
 • Công nhân vận hành
 • Công nhân sửa chữa cơ khí
 • Công nhân sửa chữa điện động cơ/sửa chữa điện PLC
 • Công nhân nổ mìn Nhân viên tổng hợp, thư viện
Xem chi tiết Xem chi tiết

Tuyển dụng tại XNTT và Trạm nghiền Long An 2020

Ngày hết hạn: 06-04-2021
 • Nhân viên Thương vụ-Trung tâm tiêu thụ 1 & Trung tâm tiêu thụ 8
 • Công nhân vận hành
Xem chi tiết Xem chi tiết
12

Liên hệ tuyển dụng

Nội dung liên hệ tuyển dụng

Tên *

Họ và tên đệm *

Email *

Số điện thoại *

Hồ sơ của bạn

Hỗ trợ định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và không quá 2MB