TextHead
Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên

Tin tức

VCHT tham gia truyền thông môi trường vì nền kinh tế Xanh

24/04/2021

Hiện nay, môi trường đang là vấn đề rất nóng được toàn xa hội lưu tâm. Thể hiện nổi bật qua các hoạt động đấu tranh vì môi trường đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ và trên diện rộng ở khắp nơi trên Thế giới. Trong khi đó, việc sản xuất xi măng nói riêng, và ngành công nghiệp nặng nói chung đã và đang trở thành mối lo ngại hàng đầu bởi những tác động lớn, và tiêu cực từ chất thải vào môi trường sống, bao gồm cả chất thải khí và chất thải rắn, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống và sức khỏe của con người.

Hiểu rất rõ điều này, trong nhiều năm qua Vicem Hà Tiên đã tập trung cải tiến dây chuyền sản xuất khép kín hiện đại bậc nhất ĐNA để hạn chế tối đa tác hại vào môi trường, xây dựng các nhà máy/trạm nghiền trở thành công viên xanh và đã được chứng nhận bởi các cấp có thẩm quyền.

Đáp lại những cố gắng không biết mệt mỏi ấy, đến nay mặc dù đang đứng giữa tâm bão của cuộc cách mạng Xanh, nhưng Thương hiệu Vicem Hà Tiên vẫn hiên ngang trụ vững với những thành quả hết sức thiết thực. Vào ngày 22/6/2019 vừa qua, tại Lễ Tổng Kết Chương trình Xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh Quốc Gia 2019 được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự đánh giá của Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, Bộ tài nguyên và Môi trường, Vicem Hà Tiên đã vinh dự được dõng dạc xướng tên với danh hiệu “Doanh nghiệp Phát triển Kinh tế Xanh bền vững”, khẳng định giá trị Thương hiệu Vicem Hà Tiên không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở ý thức gìn giữ môi trường trong suốt quá trình phát triển, đề cao sức khỏe người dân, đi cùng với sự phát triển từ cộng đồng và vì cộng đồng

Nguồn: Phòng thị trường XN, ngày 01/07/2019