Ngày 06/02/2007 Cty Xi Măng Hà Tiên 1 đã chính thức làm lể công bố chuyển từ DNNN thành Công ty cổ phần.

- Căn cứ Quyết định 1774/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh phương án cổ phần và chuyển Công ty Xi măng Hà Tiên 1 thành Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 .

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005941 do Sở KH- ĐT TPHCM cấp ngày 18-01-2007

  1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
  2. Tên giao dịch quốc tế : HATIEN1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY.
  3. Vốn điều lệ : 870.000.000.000 đồng.
  4. Ngành nghề:

¡ Sản xuất, mua bán : xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật liệu xây dựng.

¡ Xây dựng dân dụng.

¡ Kinh doanh bất động sản.

¡ Dịch vụ bến cảng, dịch vụ bốc - xếp hàng hoá.

¡ Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô, đường thủy nội địa, đường sắt.

¡ Trồng, khai thác: rừng trồng, cây công nghiệp, chế biến gỗ.

 

  1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

¡ Ông VŨ VĂN HIỆP Chủ tịch

¡ Ông NGUYỄN NGỌC ANH Ủy viên

¡ Ông PHẠM ĐÌNH NHẬT CƯỜNG Ủy viên

¡ Ông NGUYỄN VĂN CHUYỀN Ủy viên

¡ Ông TÔ HẢI Ủy viên

¡ Ông NGÔ MINH LÃNG Ủy viên

¡ Ông MAI VĂN YÊN Ủy viên

 

  1. BAN GIÁM ĐỐC:

¡ Ông NGUYỄN NGỌC ANH Giám đốc

¡ Ông HOÀNG KIM CƯỜNG Phó Giám đốc

¡ Ông NGÔ MINH LÃNG Phó Giám đốc

¡ Ông TRẦN DUY SƠN Phó Giám đốc

¡ Ông TRẦN VIỆT THẮNG Phó Giám đốc

 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc Anh – Giám đốc công ty.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kế thừa mọi quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Xi măng Hà Tiên 1.